Khi cảm xúc lên ngôi Ngày em đến, em dạy anh các yêu thương trọn vẹn một người. Ngày em đi, em chưa dạy anh cách quên đi một người anh từng trọn vẹn yêu thương.

Khi cảm xúc lên ngôi

Ngày em đến, em dạy anh các yêu thương trọn vẹn một người.

Ngày em đi, em chưa dạy anh cách quên đi một người anh từng trọn vẹn yêu thương.

Đời người phải khóc bao nhiêu lần mới không lưu lệ.

Đời người phải rơi bao nhiêu lệ mới không tan nát lòng.

Rồi ta sẽ khóc vì những tin nhắn khiến ta cười.

Bạn có nhận ra không. Cảm xúc của chúng ta là thứ hữu hạn. Và khi đến tột cùng của một cảm xúc, nó phải đổi sang một trạng thái khác. Hỷ nộ ái ố đều như vậy cả.

— Nếu biết trăm năm là hữu hạn —

Ánh mắt kẻ si tình, khẽ nhìn người tình si

Vì tim người vô tri, hay tình ta vô vị!

Nếu anh tương tư mà không tương tác…

Thì tình mình sao mà sang chương khác được đây…

Tim em đang bật đèn xanh

Mà sao anh mãi đạp phanh thế này!!!

Trăng kia ai vẽ mà tròn

Lòng anh ai trộm mà hoài nhớ thương

Tôi không sợ người sai, tôi chỉ sợ người luôn có lý do cho cái sai của mình!

Duyên phận trời ban

Cớ sao trách được

Duyên số sắp đặt

Đành chấp nhận thôi
Khi cảm xúc lên ngôi

Ngày em đến, em dạy anh các yêu thương trọn vẹn một người.
Ngày em đi, em chưa dạy anh cách quên đi một người anh từng trọn vẹn yêu thương. Tâm trạng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top