Khi cảm xúc lên ngôi Năm 7 tuổi, bắt đc con ve sầu, cứ tưởng có cả mùa hè trong tay Năm 17 tuổi, hôn lên gò má, cứ ngỡ sẽ có nhau trọn đời.

Khi cảm xúc lên ngôi

Năm 7 tuổi, bắt đc con ve sầu, cứ tưởng có cả mùa hè trong tay

Năm 17 tuổi, hôn lên gò má, cứ ngỡ sẽ có nhau trọn đời.

Đời người phải khóc bao nhiêu lần mới không lưu lệ.

Đời người phải rơi bao nhiêu lệ mới không tan nát lòng.

Rồi ta sẽ khóc vì những tin nhắn khiến ta cười.

Bạn có nhận ra không. Cảm xúc của chúng ta là thứ hữu hạn. Và khi đến tột cùng của một cảm xúc, nó phải đổi sang một trạng thái khác. Hỷ nộ ái ố đều như vậy cả.

— Nếu biết trăm năm là hữu hạn —

Ánh mắt kẻ si tình, khẽ nhìn người tình si

Vì tim người vô tri, hay tình ta vô vị!

Nếu anh tương tư mà không tương tác…

Thì tình mình sao mà sang chương khác được đây…

Hôm nay lạc bước trời Tây

Phố đông, tim lạnh, người say, lòng buồn!

Chúng ta có trăm ngàn sự lựa chọn…

Nhưng cuối cùng, ta vẫn chọn làm tổn thương nhau…

Lá bay trong gió không có quyền lựa chọn hướng đi.

Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan

Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn.

Khi cảm xúc lên ngôi

Năm 7 tuổi, bắt đc con ve sầu, cứ tưởng có cả mùa hè trong tay
Năm 17 tuổi, hôn lên gò má, cứ ngỡ sẽ có nhau trọn đời. Tâm trạng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top