Khi cảm xúc lên ngôi Lá bay trong gió không có quyền lựa chọn hướng đi. cù

Khi cảm xúc lên ngôi

Lá bay trong gió không có quyền lựa chọn hướng đi.

Đời người phải khóc bao nhiêu lần mới không lưu lệ.

Đời người phải rơi bao nhiêu lệ mới không tan nát lòng.

Rồi ta sẽ khóc vì những tin nhắn khiến ta cười.

Bạn có nhận ra không. Cảm xúc của chúng ta là thứ hữu hạn. Và khi đến tột cùng của một cảm xúc, nó phải đổi sang một trạng thái khác. Hỷ nộ ái ố đều như vậy cả.

— Nếu biết trăm năm là hữu hạn —

Ánh mắt kẻ si tình, khẽ nhìn người tình si

Vì tim người vô tri, hay tình ta vô vị!

Nếu anh tương tư mà không tương tác…

Thì tình mình sao mà sang chương khác được đây…

Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan

Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn.

Lữ khách ghé ngang nơi ta ở

Mang theo cả một đời tương tư

Trăng dưới nước là trăng trên trời

Người trước mặt là người trong tim

Biển vẫn cậy mình dài rộng thế

Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn

Khi cảm xúc lên ngôi

Lá bay trong gió không có quyền lựa chọn hướng đi.
Tâm trạng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top