Khi cảm xúc lên ngôi Ghét một người có thể có lý do, nhưng yêu một người thì không.

Khi cảm xúc lên ngôi

Ghét một người có thể có lý do, nhưng yêu một người thì không.

Đời người phải khóc bao nhiêu lần mới không lưu lệ.

Đời người phải rơi bao nhiêu lệ mới không tan nát lòng.

Rồi ta sẽ khóc vì những tin nhắn khiến ta cười.

Bạn có nhận ra không. Cảm xúc của chúng ta là thứ hữu hạn. Và khi đến tột cùng của một cảm xúc, nó phải đổi sang một trạng thái khác. Hỷ nộ ái ố đều như vậy cả.

— Nếu biết trăm năm là hữu hạn —

Ánh mắt kẻ si tình, khẽ nhìn người tình si

Vì tim người vô tri, hay tình ta vô vị!

Nếu anh tương tư mà không tương tác…

Thì tình mình sao mà sang chương khác được đây…

Người dễ cười cũng là người dễ khóc

Còn lúc tan nát nhất họ sẽ im lặng

Đừng bao giờ lừa dối người khác. Bởi vì những người mà bạn lừa được đều là những người tin tưởng bạn!

Đừng gieo cho em hi vọng vì từ đầu, anh vốn dĩ biết rằng mình không thể bên nhau.

Trong trái tim anh… em tạm thời hay là vĩnh viễn!

Khi cảm xúc lên ngôi

Ghét một người có thể có lý do, nhưng yêu một người thì không. Tâm trạng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top