Khi cảm xúc lên ngôi Em không sợ ai thích anh cả. Em chỉ sợ tình cảm ấy được anh đáp lại.

Khi cảm xúc lên ngôi

Em không sợ ai thích anh cả. Em chỉ sợ tình cảm ấy được anh đáp lại.

Đời người phải khóc bao nhiêu lần mới không lưu lệ.

Đời người phải rơi bao nhiêu lệ mới không tan nát lòng.

Rồi ta sẽ khóc vì những tin nhắn khiến ta cười.

Bạn có nhận ra không. Cảm xúc của chúng ta là thứ hữu hạn. Và khi đến tột cùng của một cảm xúc, nó phải đổi sang một trạng thái khác. Hỷ nộ ái ố đều như vậy cả.

— Nếu biết trăm năm là hữu hạn —

Ánh mắt kẻ si tình, khẽ nhìn người tình si

Vì tim người vô tri, hay tình ta vô vị!

Nếu anh tương tư mà không tương tác…

Thì tình mình sao mà sang chương khác được đây…

Yêu 1 người mình đầy tổn thương…như em!

Khác nào tự đưa chân vào bước đường cùng… hả anh!

Yêu nhiều, thương nhiều, nhớ nhiều làm chi?

Để rồi buồn nhiều, đau nhiều, khổ nhiều vẫn là mình thôi!

Đã bao gìờ bạn nghĩ đến tôi chưa… hay chỉ vờ như chưa hề quen biết…

Đừng cố giữ những gì ngoài tầm với. Mây của trời hãy để gió cuốn đi.

Khi cảm xúc lên ngôi

Em không sợ ai thích anh cả. Em chỉ sợ tình cảm ấy được anh đáp lại. Tâm trạng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top