Khi cảm xúc lên ngôi Đủ thông minh… để nhận ra một số thứ là giả dối Nhưng không đủ dũng cảm để tin… đó là sự thật.

Khi cảm xúc lên ngôi

Đủ thông minh… để nhận ra một số thứ là giả dối

Nhưng không đủ dũng cảm để tin… đó là sự thật.

Đời người phải khóc bao nhiêu lần mới không lưu lệ.

Đời người phải rơi bao nhiêu lệ mới không tan nát lòng.

Rồi ta sẽ khóc vì những tin nhắn khiến ta cười.

Bạn có nhận ra không. Cảm xúc của chúng ta là thứ hữu hạn. Và khi đến tột cùng của một cảm xúc, nó phải đổi sang một trạng thái khác. Hỷ nộ ái ố đều như vậy cả.

— Nếu biết trăm năm là hữu hạn —

Ánh mắt kẻ si tình, khẽ nhìn người tình si

Vì tim người vô tri, hay tình ta vô vị!

Nếu anh tương tư mà không tương tác…

Thì tình mình sao mà sang chương khác được đây…

Gió ngược mùa yêu thương ngược hướng

Em và anh ngược lối ngược yêu thương

Người dễ cười cũng là người dễ khóc

Còn lúc tan nát nhất họ sẽ im lặng

Đừng bao giờ lừa dối người khác. Bởi vì những người mà bạn lừa được đều là những người tin tưởng bạn!

Khi bạn vui bạn nghe nhạc để giải trí. Khi bạn buồn bạn sẽ thấu hiểu lời nhạc.

Khi cảm xúc lên ngôi

Đủ thông minh… để nhận ra một số thứ là giả dối
Nhưng không đủ dũng cảm để tin… đó là sự thật.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top