Khi cảm xúc lên ngôi Đời này kiếp này, nếu em không yêu được anh, thì chỉ còn có thể hận anh..!

Khi cảm xúc lên ngôi

Đời này kiếp này, nếu em không yêu được anh, thì chỉ còn có thể hận anh..!

Đời người phải khóc bao nhiêu lần mới không lưu lệ.

Đời người phải rơi bao nhiêu lệ mới không tan nát lòng.

Rồi ta sẽ khóc vì những tin nhắn khiến ta cười.

Bạn có nhận ra không. Cảm xúc của chúng ta là thứ hữu hạn. Và khi đến tột cùng của một cảm xúc, nó phải đổi sang một trạng thái khác. Hỷ nộ ái ố đều như vậy cả.

— Nếu biết trăm năm là hữu hạn —

Ánh mắt kẻ si tình, khẽ nhìn người tình si

Vì tim người vô tri, hay tình ta vô vị!

Nếu anh tương tư mà không tương tác…

Thì tình mình sao mà sang chương khác được đây…

Yêu thì dễ, giữ mới khó! Chia tay thì đơn giản cái không làm được là… quên!

Bởi vì em không biết kiếp sau có còn gặp lại anh nữa không cho nên kiếp này mới nổ lực đến thế.

Người dễ cười cũng là người dễ khóc

Còn lúc tan nát nhất họ sẽ im lặng

Không phải lúc nào đằng sau nụ cười cũng là niềm vui…

Đôi khi nước mắt tuôn rơi ở nơi không ai biết cả

Khi cảm xúc lên ngôi

Đời này kiếp này, nếu em không yêu được anh, thì chỉ còn có thể hận anh..! Tâm trạng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top