Khi cảm xúc lên ngôi Đố ai sống được mà không yêu Không nhớ không thương một kẻ nào

Khi cảm xúc lên ngôi

Đố ai sống được mà không yêu

Không nhớ không thương một kẻ nào

Đời người phải khóc bao nhiêu lần mới không lưu lệ.

Đời người phải rơi bao nhiêu lệ mới không tan nát lòng.

Rồi ta sẽ khóc vì những tin nhắn khiến ta cười.

Bạn có nhận ra không. Cảm xúc của chúng ta là thứ hữu hạn. Và khi đến tột cùng của một cảm xúc, nó phải đổi sang một trạng thái khác. Hỷ nộ ái ố đều như vậy cả.

— Nếu biết trăm năm là hữu hạn —

Ánh mắt kẻ si tình, khẽ nhìn người tình si

Vì tim người vô tri, hay tình ta vô vị!

Nếu anh tương tư mà không tương tác…

Thì tình mình sao mà sang chương khác được đây…

Yêu 1 người mình đầy tổn thương…như em!

Khác nào tự đưa chân vào bước đường cùng… hả anh!

Đằng sau nỗi đau là cả một thế giới bình lặng…

Anh luôn tôn trọng người trong gương!

Vì họ sẽ không cười khi anh khóc.

Yêu nhiều, thương nhiều, nhớ nhiều làm chi?

Để rồi buồn nhiều, đau nhiều, khổ nhiều vẫn là mình thôi!

Khi cảm xúc lên ngôi

Đố ai sống được mà không yêu
Không nhớ không thương một kẻ nào Tâm trạng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top