Khi cảm xúc lên ngôi Dẫu có cùng nhau qua bao miền chông gai Bỗng, ông Trời nhớ ra trao duyên mình nhầm lẫn

Khi cảm xúc lên ngôi

Dẫu có cùng nhau qua bao miền chông gai

Bỗng, ông Trời nhớ ra trao duyên mình nhầm lẫn

Đời người phải khóc bao nhiêu lần mới không lưu lệ.

Đời người phải rơi bao nhiêu lệ mới không tan nát lòng.

Rồi ta sẽ khóc vì những tin nhắn khiến ta cười.

Bạn có nhận ra không. Cảm xúc của chúng ta là thứ hữu hạn. Và khi đến tột cùng của một cảm xúc, nó phải đổi sang một trạng thái khác. Hỷ nộ ái ố đều như vậy cả.

— Nếu biết trăm năm là hữu hạn —

Ánh mắt kẻ si tình, khẽ nhìn người tình si

Vì tim người vô tri, hay tình ta vô vị!

Nếu anh tương tư mà không tương tác…

Thì tình mình sao mà sang chương khác được đây…

Yêu 1 người mình đầy tổn thương…như em!

Khác nào tự đưa chân vào bước đường cùng… hả anh!

Đằng sau nỗi đau là cả một thế giới bình lặng…

Yêu nhiều, thương nhiều, nhớ nhiều làm chi?

Để rồi buồn nhiều, đau nhiều, khổ nhiều vẫn là mình thôi!

Đã bao gìờ bạn nghĩ đến tôi chưa… hay chỉ vờ như chưa hề quen biết…

Khi cảm xúc lên ngôi

Dẫu có cùng nhau qua bao miền chông gai
Bỗng, ông Trời nhớ ra trao duyên mình nhầm lẫn Tâm trạng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top