Khi cảm xúc lên ngôi Cần bao nhiêu nước mắt để đổi bình yên bên anh cùng d

Khi cảm xúc lên ngôi

Cần bao nhiêu nước mắt để đổi bình yên bên anh

Đời người phải khóc bao nhiêu lần mới không lưu lệ.

Đời người phải rơi bao nhiêu lệ mới không tan nát lòng.

Rồi ta sẽ khóc vì những tin nhắn khiến ta cười.

Bạn có nhận ra không. Cảm xúc của chúng ta là thứ hữu hạn. Và khi đến tột cùng của một cảm xúc, nó phải đổi sang một trạng thái khác. Hỷ nộ ái ố đều như vậy cả.

— Nếu biết trăm năm là hữu hạn —

Ánh mắt kẻ si tình, khẽ nhìn người tình si

Vì tim người vô tri, hay tình ta vô vị!

Nếu anh tương tư mà không tương tác…

Thì tình mình sao mà sang chương khác được đây…

Hoa đẹp hoa thơm hoa vẫn tàn

Tình nặng tình sâu tình vẫn tan

Rượu đắng rượu say rượu vẫn cạn

Người hứa người thề người vẫn quên.
Trăm lối đi… chỉ mong một lối về

Vạn người nhớ… không bằng một người thương!

Em ơi gió đông gần kề

Em mau thu sếp mà về với anh

Tại sao lại coi người ta là sự ưu tiên

Trong khi mình chỉ là một sự lựa chọn?

Khi cảm xúc lên ngôi

Cần bao nhiêu nước mắt để đổi bình yên bên anh
cùng d Tâm trạng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top