Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

– Từ nào có 12 chữ M?

– Tám

– Từ nào có 12 chữ Y?

– Y tá

– Thảm gì không ai muốn bước lên?

– Thảm họa

– Xe gì không có bánh vẫn chạy được?

– Xê trên bàn cờ / Xe trượt tuyết

– Tép nào không sống dưới nước?

– Tép tỏi

– Nơi nào đàn ông khổ nhất?

– Nam cực

– Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

– Âm thanh

– Rổ nào phải thủng đáy mới sử dụng được?

– Rổ của bóng rổ

– Bánh gì nghe thôi đã thấy đau?

– Bánh tét

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

Đố mẹo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top