Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp – Cây gì có bông ở trong trái? – Cây bông gòn

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

– Cây gì có bông ở trong trái?

– Cây bông gòn

– Từ nào có 12 chữ M?

– Tám

– Từ nào có 12 chữ Y?

– Y tá

– Thảm gì không ai muốn bước lên?

– Thảm họa

– Xe gì không có bánh vẫn chạy được?

– Xê trên bàn cờ / Xe trượt tuyết

– Tép nào không sống dưới nước?

– Tép tỏi

– Nơi nào đàn ông khổ nhất?

– Nam cực

– Bông gì cứng nhất?

– Bông tê (Bê tông)

– Điểm gì ăn được?

– Điểm tâm

– Cây gì nghe tên như đã chết. Nhưng thực tế thì nó vẫn sống và ra hoa kết trái?

– Cây tiêu

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

– Cây gì có bông ở trong trái?
– Cây bông gòn Đố mẹo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top