Hãy sống, đừng tồn tại! Thế giới là một cuốn sách. Những ai không đi du lịch, trải nghiệm thì chỉ đọc duy nhất một trang.

Hãy sống, đừng tồn tại!

Thế giới là một cuốn sách. Những ai không đi du lịch, trải nghiệm thì chỉ đọc duy nhất một trang.

Kẻ yếu thường làm tổn thương kẻ yếu hơn mình.

Nếu em chưa đau khổ thì em chưa hiểu được hạnh phúc là gì. Khi em trải qua quá nhiều đau thương thì những điều bình thường cũng khiến em hạnh phúc.

Tất cả mọi người chỉ cách bạn một ly cafe mà thôi.

Bất cứ hành động nào còn hàm ý một điều kiện thì nó chưa phải là hành động yêu thương mà chỉ là sự đổi chác.

Con người hạnh phúc dùng thanh xuân thay đổi cả cuộc đời

Còn người bất hạnh dùng cả cuộc đời để sửa lại thanh xuân

Bất cứ ai làm việc gì, dù nghe có vẻ hết mình vì người khác, cũng một phần vì bản thân mình.

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính nhưng đừng đánh mất nhân tính. (Mr. 2 Bon Kurei)

Trường học nó bắt buộc ta học trước rồi mới kiểm tra

Còn trường đời nó bắt ta kiểm tra trước rồi mới rút ra bài học

Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ: Buông không được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi!

Hãy sống, đừng tồn tại!

Thế giới là một cuốn sách. Những ai không đi du lịch, trải nghiệm thì chỉ đọc duy nhất một trang.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top