Hãy sống, đừng tồn tại! Nếu muốn đi nhanh hãy đi một mình. Nhưng nếu muốn đi xa hãy đi cùng nhau

Hãy sống, đừng tồn tại!

Nếu muốn đi nhanh hãy đi một mình.

Nhưng nếu muốn đi xa hãy đi cùng nhau

Kẻ yếu thường làm tổn thương kẻ yếu hơn mình.

Nếu em chưa đau khổ thì em chưa hiểu được hạnh phúc là gì. Khi em trải qua quá nhiều đau thương thì những điều bình thường cũng khiến em hạnh phúc.

Tất cả mọi người chỉ cách bạn một ly cafe mà thôi.

Bất cứ hành động nào còn hàm ý một điều kiện thì nó chưa phải là hành động yêu thương mà chỉ là sự đổi chác.

Con người hạnh phúc dùng thanh xuân thay đổi cả cuộc đời

Còn người bất hạnh dùng cả cuộc đời để sửa lại thanh xuân

Người ta thường nói cuộc đời ngắn ngủi nhưng nó chính là thứ ta sở hữu lâu nhất!

Con người càng lúc càng đông.

Thạch Sanh thì ít, Lý thông thì nhiều.

Sống ở đời này các phải biết… nhẫn nhục với kẻ mạnh… nhẫn nhịn với kẻ liều… và nhẫn tâm với kẻ yếu =))

Đời không khó… chỉ có con người làm khó nhau

Hãy sống, đừng tồn tại!

Nếu muốn đi nhanh hãy đi một mình.
Nhưng nếu muốn đi xa hãy đi cùng nhau Cuộc sống

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top