Hãy sống, đừng tồn tại! Nếu bạn ngủ quên trong cuộc sống, tất cả những gì bạn có là những giấc mơ.

Hãy sống, đừng tồn tại!

Nếu bạn ngủ quên trong cuộc sống, tất cả những gì bạn có là những giấc mơ.

Kẻ yếu thường làm tổn thương kẻ yếu hơn mình.

Nếu em chưa đau khổ thì em chưa hiểu được hạnh phúc là gì. Khi em trải qua quá nhiều đau thương thì những điều bình thường cũng khiến em hạnh phúc.

Tất cả mọi người chỉ cách bạn một ly cafe mà thôi.

Bất cứ hành động nào còn hàm ý một điều kiện thì nó chưa phải là hành động yêu thương mà chỉ là sự đổi chác.

Con người hạnh phúc dùng thanh xuân thay đổi cả cuộc đời

Còn người bất hạnh dùng cả cuộc đời để sửa lại thanh xuân

Một cuộc hành trình thực sự được tính không phải bằng dặm, mà bằng những người bạn.

Cuộc sống giống như bóng đá, chúng ta cần mục tiêu.

Tôi không sợ những kẻ tập một lần 10.000 cú đá, tôi chỉ sợ những kẻ tập 10.000 lần một cú đá!

Cuộc đời giống như một con đường, lại là đường cao tốc không được quay đầu lại, chỉ có thể tiến về phía trước.

Hãy sống, đừng tồn tại!

Nếu bạn ngủ quên trong cuộc sống, tất cả những gì bạn có là những giấc mơ. Cuộc sống

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top