Hãy sống, đừng tồn tại! Một số người tìm gặp bạn khi họ rãnh. Một số người cố tình rãnh để tìm gặp bạn.

Hãy sống, đừng tồn tại!

Một số người tìm gặp bạn khi họ rãnh.

Một số người cố tình rãnh để tìm gặp bạn.

Kẻ yếu thường làm tổn thương kẻ yếu hơn mình.

Nếu em chưa đau khổ thì em chưa hiểu được hạnh phúc là gì. Khi em trải qua quá nhiều đau thương thì những điều bình thường cũng khiến em hạnh phúc.

Tất cả mọi người chỉ cách bạn một ly cafe mà thôi.

Bất cứ hành động nào còn hàm ý một điều kiện thì nó chưa phải là hành động yêu thương mà chỉ là sự đổi chác.

Con người hạnh phúc dùng thanh xuân thay đổi cả cuộc đời

Còn người bất hạnh dùng cả cuộc đời để sửa lại thanh xuân

Trong xã hội này, chúng ta thường không làm những việc to lớn, bởi vì chúng ta sợ mắc lỗi.

Một người hạnh phúc luôn hài lòng với hiện tại, thay vì lo lắng cho tương lai.

Món quà lớn nhất mà bạn có thể trao cho người khác là món quà của tình yêu và sự chấp nhận vô điều kiện.

Lãnh đạo nghĩ và nói về giải pháp.

Người đi theo nghĩ và nói về vấn đề.

Hãy sống, đừng tồn tại!

Một số người tìm gặp bạn khi họ rãnh.
Một số người cố tình rãnh để tìm gặp bạn. Cuộc sống

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top