Hãy sống, đừng tồn tại! Một đội quân sư tử được một con nai dẫn dắt sẽ không bao giờ là đội quân sư tử.

Hãy sống, đừng tồn tại!

Một đội quân sư tử được một con nai dẫn dắt sẽ không bao giờ là đội quân sư tử.

Kẻ yếu thường làm tổn thương kẻ yếu hơn mình.

Nếu em chưa đau khổ thì em chưa hiểu được hạnh phúc là gì. Khi em trải qua quá nhiều đau thương thì những điều bình thường cũng khiến em hạnh phúc.

Tất cả mọi người chỉ cách bạn một ly cafe mà thôi.

Bất cứ hành động nào còn hàm ý một điều kiện thì nó chưa phải là hành động yêu thương mà chỉ là sự đổi chác.

Con người hạnh phúc dùng thanh xuân thay đổi cả cuộc đời

Còn người bất hạnh dùng cả cuộc đời để sửa lại thanh xuân

Những bài học đắt giá nhất thường đến từ những khoảng thời gian tồi tệ nhất.

Sai một lần thì có thể là tai nạn. Nhưng lặp đi lặp lại sai lầm đó thì chính là sự lựa chọn.

Tất cả mọi thứ chỉ quý giá tại 2 thời điểm: Trước khi có được và sau khi mất đi.

Người vô hướng thì mãi không thoát khỏi ảo tưởng

Hoa vô thường rồi cũng bay theo gió vô phương

Hãy sống, đừng tồn tại!

Một đội quân sư tử được một con nai dẫn dắt sẽ không bao giờ là đội quân sư tử. Cuộc sống

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top