Hãy sống, đừng tồn tại! Khi bạn yêu đời thì bạn có thể tha thứ cho người đời rất nhiều chuyện.

Hãy sống, đừng tồn tại!

Khi bạn yêu đời thì bạn có thể tha thứ cho người đời rất nhiều chuyện.

Kẻ yếu thường làm tổn thương kẻ yếu hơn mình.

Nếu em chưa đau khổ thì em chưa hiểu được hạnh phúc là gì. Khi em trải qua quá nhiều đau thương thì những điều bình thường cũng khiến em hạnh phúc.

Tất cả mọi người chỉ cách bạn một ly cafe mà thôi.

Bất cứ hành động nào còn hàm ý một điều kiện thì nó chưa phải là hành động yêu thương mà chỉ là sự đổi chác.

Con người hạnh phúc dùng thanh xuân thay đổi cả cuộc đời

Còn người bất hạnh dùng cả cuộc đời để sửa lại thanh xuân

Người ta thường nói cuộc đời ngắn ngủi nhưng nó chính là thứ ta sở hữu lâu nhất!

Con người càng lúc càng đông.

Thạch Sanh thì ít, Lý thông thì nhiều.

Đời không khó… chỉ có con người làm khó nhau

Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

Hãy sống, đừng tồn tại!

Khi bạn yêu đời thì bạn có thể tha thứ cho người đời rất nhiều chuyện. Cuộc sống

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top