Hãy sống, đừng tồn tại! Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng ta, nên hãy ý thức về điều đó.

Hãy sống, đừng tồn tại!

Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng ta, nên hãy ý thức về điều đó.

Kẻ yếu thường làm tổn thương kẻ yếu hơn mình.

Nếu em chưa đau khổ thì em chưa hiểu được hạnh phúc là gì. Khi em trải qua quá nhiều đau thương thì những điều bình thường cũng khiến em hạnh phúc.

Tất cả mọi người chỉ cách bạn một ly cafe mà thôi.

Bất cứ hành động nào còn hàm ý một điều kiện thì nó chưa phải là hành động yêu thương mà chỉ là sự đổi chác.

Con người hạnh phúc dùng thanh xuân thay đổi cả cuộc đời

Còn người bất hạnh dùng cả cuộc đời để sửa lại thanh xuân

Tất cả cuộc sống đều là thử nghiệm. Bạn càng thử nghiệm nhiều càng tốt.

Ai rồi cũng sẽ trưởng thành và cái giá của sự trưởng thành thường rất lớn.

Thế giới là một cuốn sách. Những ai không đi du lịch, trải nghiệm thì chỉ đọc duy nhất một trang.

Bất cứ ai làm việc gì, dù nghe có vẻ hết mình vì người khác, cũng một phần vì bản thân mình.

Hãy sống, đừng tồn tại!

Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng ta, nên hãy ý thức về điều đó. Cuộc sống

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top