Hãy sống, đừng tồn tại! Duyên ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy mang Đi khắp thế gian, không phiền không lụy.

Hãy sống, đừng tồn tại!

Duyên ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy mang

Đi khắp thế gian, không phiền không lụy.

Kẻ yếu thường làm tổn thương kẻ yếu hơn mình.

Nếu em chưa đau khổ thì em chưa hiểu được hạnh phúc là gì. Khi em trải qua quá nhiều đau thương thì những điều bình thường cũng khiến em hạnh phúc.

Tất cả mọi người chỉ cách bạn một ly cafe mà thôi.

Bất cứ hành động nào còn hàm ý một điều kiện thì nó chưa phải là hành động yêu thương mà chỉ là sự đổi chác.

Con người hạnh phúc dùng thanh xuân thay đổi cả cuộc đời

Còn người bất hạnh dùng cả cuộc đời để sửa lại thanh xuân

Ánh sáng cần bóng tối để tồn tại

Cũng như hạnh phúc lớn lên từ nỗi đau

Nền văn minh tiến bộ nhờ sự gia tăng số lượng những hành động chúng ta có thể thực hiện mà không cần phải suy nghĩ

Kẻ nào tư duy bằng cái đầu của chính mình, kẻ đó sẽ không bao giờ trở thành nô lệ

Nếu bạn ngủ quên trong cuộc sống, tất cả những gì bạn có là những giấc mơ.

Hãy sống, đừng tồn tại!

Duyên ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy mang
Đi khắp thế gian, không phiền không lụy. Cuộc sống

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top