Hãy sống, đừng tồn tại! Đời không khó… chỉ có con người làm khó nhau

Hãy sống, đừng tồn tại!

Đời không khó… chỉ có con người làm khó nhau

Kẻ yếu thường làm tổn thương kẻ yếu hơn mình.

Nếu em chưa đau khổ thì em chưa hiểu được hạnh phúc là gì. Khi em trải qua quá nhiều đau thương thì những điều bình thường cũng khiến em hạnh phúc.

Tất cả mọi người chỉ cách bạn một ly cafe mà thôi.

Bất cứ hành động nào còn hàm ý một điều kiện thì nó chưa phải là hành động yêu thương mà chỉ là sự đổi chác.

Con người hạnh phúc dùng thanh xuân thay đổi cả cuộc đời

Còn người bất hạnh dùng cả cuộc đời để sửa lại thanh xuân

Người ta thường nói cuộc đời ngắn ngủi nhưng nó chính là thứ ta sở hữu lâu nhất!

Con người càng lúc càng đông.

Thạch Sanh thì ít, Lý thông thì nhiều.

Bây giờ tôi mới hiểu thấu, nếu một lần bạn đã có tiền đủ cho cuộc đời của bạn, bạn hãy đeo đuổi một mục đích khác không liên quan đến tiền bạc.

Thành quả cuộc đời không phải là số tiền đã gom góp được mà là số người đến đám tang ta.

Hãy sống, đừng tồn tại!

Đời không khó… chỉ có con người làm khó nhau Cuộc sống

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top