Hãy sống, đừng tồn tại! Đôi khi bạn không thể nhìn nhận bản thân rõ ràng cho đến lúc bạn thấy ảnh phản chiếu của mình trong mắt người khác

Hãy sống, đừng tồn tại!

Đôi khi bạn không thể nhìn nhận bản thân rõ ràng cho đến lúc bạn thấy ảnh phản chiếu của mình trong mắt người khác

Kẻ yếu thường làm tổn thương kẻ yếu hơn mình.

Nếu em chưa đau khổ thì em chưa hiểu được hạnh phúc là gì. Khi em trải qua quá nhiều đau thương thì những điều bình thường cũng khiến em hạnh phúc.

Tất cả mọi người chỉ cách bạn một ly cafe mà thôi.

Bất cứ hành động nào còn hàm ý một điều kiện thì nó chưa phải là hành động yêu thương mà chỉ là sự đổi chác.

Con người hạnh phúc dùng thanh xuân thay đổi cả cuộc đời

Còn người bất hạnh dùng cả cuộc đời để sửa lại thanh xuân

Quá thường xuyên … Tôi nghe người ta khoe khoang về số dặm người ta đi, hơn là những gì người ta thấy. –

Người ta thường nói cuộc đời ngắn ngủi nhưng nó chính là thứ ta sở hữu lâu nhất!

Vì cả cuộc đời mỗi người là một câu chuyện nên điều cần biết không phải là dài hay ngắn! Mà là nó hay hay dở!

Con người càng lúc càng đông.

Thạch Sanh thì ít, Lý thông thì nhiều.

Hãy sống, đừng tồn tại!

Đôi khi bạn không thể nhìn nhận bản thân rõ ràng cho đến lúc bạn thấy ảnh phản chiếu của mình trong mắt người khác Cuộc sống

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top