Hãy sống, đừng tồn tại! Cuộc sống giống như bóng đá, chúng ta cần mục tiêu.

Hãy sống, đừng tồn tại!

Cuộc sống giống như bóng đá, chúng ta cần mục tiêu.

Kẻ yếu thường làm tổn thương kẻ yếu hơn mình.

Nếu em chưa đau khổ thì em chưa hiểu được hạnh phúc là gì. Khi em trải qua quá nhiều đau thương thì những điều bình thường cũng khiến em hạnh phúc.

Tất cả mọi người chỉ cách bạn một ly cafe mà thôi.

Bất cứ hành động nào còn hàm ý một điều kiện thì nó chưa phải là hành động yêu thương mà chỉ là sự đổi chác.

Con người hạnh phúc dùng thanh xuân thay đổi cả cuộc đời

Còn người bất hạnh dùng cả cuộc đời để sửa lại thanh xuân

Tôi không sợ những kẻ tập một lần 10.000 cú đá, tôi chỉ sợ những kẻ tập 10.000 lần một cú đá!

Cuộc đời giống như một con đường, lại là đường cao tốc không được quay đầu lại, chỉ có thể tiến về phía trước.

Cứ xây con thuyền của mình đi, chẳng thể biết mưa sẽ to đến thế nào đâu.

Bạn chỉ có thể làm một vài điều trong đời miễn là đừng làm quá nhiều điều sai.

Hãy sống, đừng tồn tại!

Cuộc sống giống như bóng đá, chúng ta cần mục tiêu. Cuộc sống

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top