Ép dầu.ép mỡ… chứ ai nỡ ép ây (FA)! Nắng đã có mũ, mưa đã có ô Bạn bè có bồ, mình éo có ai

Ép dầu.ép mỡ… chứ ai nỡ ép ây (FA)!

Nắng đã có mũ, mưa đã có ô

Bạn bè có bồ, mình éo có ai

Hà Nội thì nắng, Sài Gòn thì mưa

Các bạn có bồ, còn mình thì chưa.

Cháu lái xe cũng như yêu đương vậy, nhất cự ly nhì tốc độ. Cháu yêu chậm quá bây giờ đã có người yêu đâu. Ế mốc mồm ra đây này.

Người yêu tao nó nhây vkl… Nó còn không định xuất hiện trong đời tao luôn cơ :((

Độc thân là một loại siêu năng lực mà tôi đã luyện đến mức thượng thừa.

Mặc dù đi làm vất vả

Nhưng em chả cần gả cho ai

Em đây chẳng thích ngôn tình

Em đây chỉ thích một mình thế thôi

Tạm biệt Trái đất xô bồ

Em lên Sao hóa tìm bồ em đây.

Thời gian thấm thoát thoi đưa

Thanh xuân gần hết vẫn chưa có bồ :((

Đời còn dài, zai còn nhiều

Tiền chưa tiêu, yêu chi sớm

Ép dầu.ép mỡ… chứ ai nỡ ép ây (FA)!

Nắng đã có mũ, mưa đã có ô
Bạn bè có bồ, mình éo có ai FA

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top