Ép dầu.ép mỡ… chứ ai nỡ ép ây (FA)! Cứ mỗi lần tôi tìm thấy chìa khóa mở cửa tình yêu, thì y như rằng ông trời sẽ đột ngột đổi ổ khóa khác…

Ép dầu.ép mỡ… chứ ai nỡ ép ây (FA)!

Cứ mỗi lần tôi tìm thấy chìa khóa mở cửa tình yêu, thì y như rằng ông trời sẽ đột ngột đổi ổ khóa khác…

Hà Nội thì nắng, Sài Gòn thì mưa

Các bạn có bồ, còn mình thì chưa.

Cháu lái xe cũng như yêu đương vậy, nhất cự ly nhì tốc độ. Cháu yêu chậm quá bây giờ đã có người yêu đâu. Ế mốc mồm ra đây này.

Người yêu tao nó nhây vkl… Nó còn không định xuất hiện trong đời tao luôn cơ :((

Độc thân là một loại siêu năng lực mà tôi đã luyện đến mức thượng thừa.

Mặc dù đi làm vất vả

Nhưng em chả cần gả cho ai

Em đây chẳng thích ngôn tình

Em đây chỉ thích một mình thế thôi

Đâu phải hết mưa là thấy được cầu vồng

Đâu phải thật lòng là có được người yêu

Nói ra thì lại bảo điêu

Bây giờ em mới tập yêu đây này…

Nắng đã có mũ, mưa đã có ô

Bạn bè có bồ, mình éo có ai

Ép dầu.ép mỡ… chứ ai nỡ ép ây (FA)!

Cứ mỗi lần tôi tìm thấy chìa khóa mở cửa tình yêu, thì y như rằng ông trời sẽ đột ngột đổi ổ khóa khác… FA

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top