Ép dầu.ép mỡ… chứ ai nỡ ép ây (FA)! Cây đa giếng nước sân đình Bao giờ em hết một mình đây anh?

Ép dầu.ép mỡ… chứ ai nỡ ép ây (FA)!

Cây đa giếng nước sân đình

Bao giờ em hết một mình đây anh?

Hà Nội thì nắng, Sài Gòn thì mưa

Các bạn có bồ, còn mình thì chưa.

Cháu lái xe cũng như yêu đương vậy, nhất cự ly nhì tốc độ. Cháu yêu chậm quá bây giờ đã có người yêu đâu. Ế mốc mồm ra đây này.

Người yêu tao nó nhây vkl… Nó còn không định xuất hiện trong đời tao luôn cơ :((

Độc thân là một loại siêu năng lực mà tôi đã luyện đến mức thượng thừa.

Mặc dù đi làm vất vả

Nhưng em chả cần gả cho ai

Em đây chẳng thích ngôn tình

Em đây chỉ thích một mình thế thôi

Trà sữa phải có trân châu

Thanh xuân đừng có sống lâu 1 mình

Là F.A tôi luôn tự hào với 4 cô bồ: Cô quạnh, Cô lập, Cộ độc và đặc biệt là Cô đơn.

Người yêu ơi…

Người đã chết hay đang lết nơi nào?

Vẫn thanh cao hay đã lao xuống dốc?

Vẫn còn tóc hay đã cạo trọc đầu?

Đang ở đâu mà tìm hoài chẳng thấy…


Ép dầu.ép mỡ… chứ ai nỡ ép ây (FA)!

Cây đa giếng nước sân đình
Bao giờ em hết một mình đây anh? FA

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top