Ép dầu.ép mỡ… chứ ai nỡ ép ây (FA)! Bâng khuâng lạc giữa chiều tà Bao giờ mình mới có bồ đây ta

Ép dầu.ép mỡ… chứ ai nỡ ép ây (FA)!

Bâng khuâng lạc giữa chiều tà

Bao giờ mình mới có bồ đây ta

Hà Nội thì nắng, Sài Gòn thì mưa

Các bạn có bồ, còn mình thì chưa.

Cháu lái xe cũng như yêu đương vậy, nhất cự ly nhì tốc độ. Cháu yêu chậm quá bây giờ đã có người yêu đâu. Ế mốc mồm ra đây này.

Người yêu tao nó nhây vkl… Nó còn không định xuất hiện trong đời tao luôn cơ :((

Độc thân là một loại siêu năng lực mà tôi đã luyện đến mức thượng thừa.

Mặc dù đi làm vất vả

Nhưng em chả cần gả cho ai

Em đây chẳng thích ngôn tình

Em đây chỉ thích một mình thế thôi

Phải chăng kiếp trước đa tình

Kiếp này chẳng có mảnh tình vắt vai

Có nắng, có núi, có hơi sương… có những thứ hoang đường mà người đời gọi là yêu đương :((

Điện thoại báo “Pin yếu”, tim báo thiếu “Yêu thương”

Ép dầu.ép mỡ… chứ ai nỡ ép ây (FA)!

Bâng khuâng lạc giữa chiều tà
Bao giờ mình mới có bồ đây ta FA

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top