Đối với tôi, việc anh giàu hay nghèo không quan trọng, miễn là… anh có tiền Nghèo túng không phải là tội lỗi. Nhưng nó sẽ dẫn đến chỗ mất kính nể.

Đối với tôi, việc anh giàu hay nghèo không quan trọng, miễn là… anh có tiền

Nghèo túng không phải là tội lỗi. Nhưng nó sẽ dẫn đến chỗ mất kính nể.

Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.

Chốn xa hoa tôi xin vắng mặt

Túi không tiền, sao góp mặt cuộc vui.

Chúng ta nghèo bởi vì chúng ta luôn muốn cuộc sống của người khác mà không hề biết rằng có rất nhiều người mong muốn được cuộc sống như của ta.

Người giàu chưa chắc sung sướng nhưng người nghèo chắc chắn khổ.

Tiền không cho bạn tất cả nhưng cho bạn nhiều thứ.

Nhà chồng giàu có gì đâu

Em về bên ấy làm dâu cũng buồn

Không phải tiền bạc, sự nghèo khó mới chính là gốc rễ của mọi xấu xa, tội lỗi.

Cuộc sống nghèo đói thế nào cũng không được luôn miệng nói ra. Bởi chẳng có ai tự nhiên đem tiền đến cho bạn.

Nghèo không phải cái tội. Cái tội nhà tớ không giàu…

Nếu bạn có thể đếm được mình có bao nhiêu tiền thì thực sự bạn chẳng phải là người giàu có

Đối với tôi, việc anh giàu hay nghèo không quan trọng, miễn là… anh có tiền

Nghèo túng không phải là tội lỗi. Nhưng nó sẽ dẫn đến chỗ mất kính nể. Giàu nghèo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top