Đối với tôi, việc anh giàu hay nghèo không quan trọng, miễn là… anh có tiền Nghèo thì sao? Nghèo thì đáng bị chế giễu chắc? Ưỡn ngực, ngẩng cao đâu. Để mọi người nhìn cho rõ, mày không chỉ có nghèo. Mà còn xấu!

Đối với tôi, việc anh giàu hay nghèo không quan trọng, miễn là… anh có tiền

Nghèo thì sao? Nghèo thì đáng bị chế giễu chắc? Ưỡn ngực, ngẩng cao đâu. Để mọi người nhìn cho rõ, mày không chỉ có nghèo. Mà còn xấu!

Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.

Chốn xa hoa tôi xin vắng mặt

Túi không tiền, sao góp mặt cuộc vui.

Chúng ta nghèo bởi vì chúng ta luôn muốn cuộc sống của người khác mà không hề biết rằng có rất nhiều người mong muốn được cuộc sống như của ta.

Người giàu chưa chắc sung sướng nhưng người nghèo chắc chắn khổ.

Tiền không cho bạn tất cả nhưng cho bạn nhiều thứ.

Nhà chồng giàu có gì đâu

Em về bên ấy làm dâu cũng buồn

Giàu sang phú quý triệu người kính

Bần cùng nghèo khó vạn người khinh

Nếu bạn có thể đếm được mình có bao nhiêu tiền thì thực sự bạn chẳng phải là người giàu có

Người giàu không làm việc vì tiền. Người giàu làm việc vì cơ hội.

Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự nghèo khó.

Đối với tôi, việc anh giàu hay nghèo không quan trọng, miễn là… anh có tiền

Nghèo thì sao? Nghèo thì đáng bị chế giễu chắc? Ưỡn ngực, ngẩng cao đâu. Để mọi người nhìn cho rõ, mày không chỉ có nghèo. Mà còn xấu! Giàu nghèo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top