Đối với tôi, việc anh giàu hay nghèo không quan trọng, miễn là… anh có tiền Nghèo mà có tình, xấu mà cá tính Còn hơn giàu mà âm binh Đẹp mà thần kinh khinh người

Đối với tôi, việc anh giàu hay nghèo không quan trọng, miễn là… anh có tiền

Nghèo mà có tình, xấu mà cá tính

Còn hơn giàu mà âm binh

Đẹp mà thần kinh khinh người


Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.

Chốn xa hoa tôi xin vắng mặt

Túi không tiền, sao góp mặt cuộc vui.

Chúng ta nghèo bởi vì chúng ta luôn muốn cuộc sống của người khác mà không hề biết rằng có rất nhiều người mong muốn được cuộc sống như của ta.

Người giàu chưa chắc sung sướng nhưng người nghèo chắc chắn khổ.

Tiền không cho bạn tất cả nhưng cho bạn nhiều thứ.

Nhà chồng giàu có gì đâu

Em về bên ấy làm dâu cũng buồn

Nếu bạn có thể đếm được mình có bao nhiêu tiền thì thực sự bạn chẳng phải là người giàu có

Tranh thủ sống nghèo được ngày nào hay ngày ấy.

Bởi sự giàu sang.. có thể ập tới bất cứ lúc nào!

Tiền hết tình tan đời xiêu vẹo…

Nhạc phụ chê nghèo đếck gả con

“Trong môi trường như hiện nay, nếu đã giàu rồi, anh sẽ phải cố gắng rất nhiều để không giàu thêm”

Đối với tôi, việc anh giàu hay nghèo không quan trọng, miễn là… anh có tiền

Nghèo mà có tình, xấu mà cá tính
Còn hơn giàu mà âm binh
Đẹp mà thần kinh khinh người Giàu nghèo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top