Đối với tôi, việc anh giàu hay nghèo không quan trọng, miễn là… anh có tiền Nghèo đi giữa chợ không ai biết Giàu ở rừng sâu có người thăm

Đối với tôi, việc anh giàu hay nghèo không quan trọng, miễn là… anh có tiền

Nghèo đi giữa chợ không ai biết

Giàu ở rừng sâu có người thăm

Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.

Chốn xa hoa tôi xin vắng mặt

Túi không tiền, sao góp mặt cuộc vui.

Chúng ta nghèo bởi vì chúng ta luôn muốn cuộc sống của người khác mà không hề biết rằng có rất nhiều người mong muốn được cuộc sống như của ta.

Người giàu chưa chắc sung sướng nhưng người nghèo chắc chắn khổ.

Tiền không cho bạn tất cả nhưng cho bạn nhiều thứ.

Nhà chồng giàu có gì đâu

Em về bên ấy làm dâu cũng buồn

Tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để trở nên giàu có. Hãy sợ hãi khi người khác tham lam. Và hãy tham lam khi người khác sợ hãi.

Sự giàu có của bạn sẽ quyết định việc bạn nhận được bao nhiêu sự tôn trọng từ những người khác.

Phú quý sinh lễ nghĩa, bần hàn sinh đạo tặc.

Tiết kiệm là cái kho vô tận của kẻ nghèo, hoang phí là cạm bẫy của kẻ giàu.

Đối với tôi, việc anh giàu hay nghèo không quan trọng, miễn là… anh có tiền

Nghèo đi giữa chợ không ai biết
Giàu ở rừng sâu có người thăm Giàu nghèo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top