Đối với tôi, việc anh giàu hay nghèo không quan trọng, miễn là… anh có tiền Giàu chưa chắc đã vui, nhưng nghèo chắc chắn là buồn.

Đối với tôi, việc anh giàu hay nghèo không quan trọng, miễn là… anh có tiền

Giàu chưa chắc đã vui, nhưng nghèo chắc chắn là buồn.

Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.

Chốn xa hoa tôi xin vắng mặt

Túi không tiền, sao góp mặt cuộc vui.

Chúng ta nghèo bởi vì chúng ta luôn muốn cuộc sống của người khác mà không hề biết rằng có rất nhiều người mong muốn được cuộc sống như của ta.

Người giàu chưa chắc sung sướng nhưng người nghèo chắc chắn khổ.

Tiền không cho bạn tất cả nhưng cho bạn nhiều thứ.

Nhà chồng giàu có gì đâu

Em về bên ấy làm dâu cũng buồn

Nghèo không phải cái tội. Cái tội nhà tớ không giàu…

Nếu bạn có thể đếm được mình có bao nhiêu tiền thì thực sự bạn chẳng phải là người giàu có

Tranh thủ sống nghèo được ngày nào hay ngày ấy.

Bởi sự giàu sang.. có thể ập tới bất cứ lúc nào!

Tiền túng, tình tan, tư Tưởng tồi tàn, tiến tới tự tử

Đối với tôi, việc anh giàu hay nghèo không quan trọng, miễn là… anh có tiền

Giàu chưa chắc đã vui, nhưng nghèo chắc chắn là buồn. Giàu nghèo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top