Đối với tôi, việc anh giàu hay nghèo không quan trọng, miễn là… anh có tiền Đừng quan tâm tại sao mình nghèo. Hãy quan tâm tại sao người khác giàu.

Đối với tôi, việc anh giàu hay nghèo không quan trọng, miễn là… anh có tiền

Đừng quan tâm tại sao mình nghèo. Hãy quan tâm tại sao người khác giàu.

Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.

Chốn xa hoa tôi xin vắng mặt

Túi không tiền, sao góp mặt cuộc vui.

Chúng ta nghèo bởi vì chúng ta luôn muốn cuộc sống của người khác mà không hề biết rằng có rất nhiều người mong muốn được cuộc sống như của ta.

Người giàu chưa chắc sung sướng nhưng người nghèo chắc chắn khổ.

Tiền không cho bạn tất cả nhưng cho bạn nhiều thứ.

Nhà chồng giàu có gì đâu

Em về bên ấy làm dâu cũng buồn

Nếu bạn có thể đếm được mình có bao nhiêu tiền thì thực sự bạn chẳng phải là người giàu có

Người giàu không làm việc vì tiền. Người giàu làm việc vì cơ hội.

Lúc giàu sang, tình bạn như tình Hàn.

Khi khốn khó thì bạn liền tàng hình.

Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự nghèo khó.

Đối với tôi, việc anh giàu hay nghèo không quan trọng, miễn là… anh có tiền

Đừng quan tâm tại sao mình nghèo. Hãy quan tâm tại sao người khác giàu. Giàu nghèo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top