Định nghĩa lại thế giới! “Facebook” nơi người ta kết bạn với nhau nhưng lại chẳng bao giờ nói chuyện.

Định nghĩa lại thế giới!

“Facebook” nơi người ta kết bạn với nhau nhưng lại chẳng bao giờ nói chuyện.

Cánh quạt trên máy bay có tác dụng làm mát cho phi công. Khi cánh quạt ngừng quay các bạn sẽ thấy… phi công đổ mồ hôi liên tục.

Bãi rác – nơi có nhiều người được nhặt về nuôi nhất Việt Nam.

“Tao đang tới” – thực tế là tao đang lết cái thây lười biếng ra khỏi giường

Gương nhà tắm – thứ khiến ta bị ảo tưởng về nhan sắc của mình.

– “Đ'” là gì vậy chị Bích Phương?

– Từ này là cùng nghĩa với từ “không” nhưng được trang trí thêm sắc thái giận dữ.

Bị trộm trộm mất máy điều hòa thì gọi là => Mất mát

Một đống tế bào bị cháy thì gọi là => Mô phỏng

Đợi mãi mà vẫn chưa thấy tháng 12 đến thì gọi là => Chậm chạp

Dắt chó đi dạo vô ý để sổng ra thì gọi là => Cẩu thả

Định nghĩa lại thế giới!

“Facebook” nơi người ta kết bạn với nhau nhưng lại chẳng bao giờ nói chuyện. Tái định nghĩa

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top