Đề bài đều nằm gọn trong những phần…em chưa học! Mình thấy đề thi năm nay khá là thú vị, khoảng cách giữa đề bài và lề giấy quá hợp lý. Đúng tiêu chuẩn. Khá bắt mắt.

Đề bài đều nằm gọn trong những phần…em chưa học!

Mình thấy đề thi năm nay khá là thú vị, khoảng cách giữa đề bài và lề giấy quá hợp lý. Đúng tiêu chuẩn. Khá bắt mắt.

Danh dự nhân phẩm sẽ hao mòn

Nếu ta không giữ tấm lòng son

Lật bùa, xem trộm, hỏi bài bạn

Lương tâm chai sạn chẳng còn nguyên!
Môn học duy nhất tôi được biết đề trước nhưng vẫn thi trượt… Đó là thể dục.

Danh dự nhân phẩm sẽ hao mòn

Nếu ta không giữ tấm lòng son

Lật bùa, xem trộm, hỏi bài bạn

Lương tâm chai sạn chẳng lành nguyên
Con người khi bị dồn ép vào đường cùng thì cái gì cũng có thể làm ra được. Ngoại trừ đề bài khó thì chịu.

Các em cố gắng lên nhé, câu nào dễ đừng làm sai, câu nào khó phải làm đúng thì 10đ trong tay ^^!

Đề thi năm nay nói chung là vừa sức các bạn và quá sức em

Giờ mới biết, lúc lớp đoàn kết nhất là khi… thi

Trước khi vào phòng thi thì hi vọng.

Còn khi ra phòng thi thì… tuyệt vọng

Hạnh phúc là khi… đi thi

Giám thị nói: “Các em trao đổi bài nhỏ thôi!”

Đề bài đều nằm gọn trong những phần…em chưa học!

Mình thấy đề thi năm nay khá là thú vị, khoảng cách giữa đề bài và lề giấy quá hợp lý. Đúng tiêu chuẩn. Khá bắt mắt. Thi cử

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top