Đề bài đều nằm gọn trong những phần…em chưa học! Hạnh phúc là khi…thi xong. Cô giáo nói… đề sai rồi các đều được 10 điểm.

Đề bài đều nằm gọn trong những phần…em chưa học!

Hạnh phúc là khi…thi xong. Cô giáo nói… đề sai rồi các đều được 10 điểm.

Danh dự nhân phẩm sẽ hao mòn

Nếu ta không giữ tấm lòng son

Lật bùa, xem trộm, hỏi bài bạn

Lương tâm chai sạn chẳng còn nguyên!
Môn học duy nhất tôi được biết đề trước nhưng vẫn thi trượt… Đó là thể dục.

Danh dự nhân phẩm sẽ hao mòn

Nếu ta không giữ tấm lòng son

Lật bùa, xem trộm, hỏi bài bạn

Lương tâm chai sạn chẳng lành nguyên
Con người khi bị dồn ép vào đường cùng thì cái gì cũng có thể làm ra được. Ngoại trừ đề bài khó thì chịu.

Các em cố gắng lên nhé, câu nào dễ đừng làm sai, câu nào khó phải làm đúng thì 10đ trong tay ^^!

Hạnh phúc là khi… đi thi

Giám thị nói: “Các em trao đổi bài nhỏ thôi!”

Phúc khảo điểm là hoạt động trả phí cho sai lầm của người khác gây ra cho bạn.

Trước khi mày ôn thi. Mày hãy nghĩ đến…Cái bàn phím và màn hình,con chuột của mày

Khi vào phòng thi phải đưa ra 2 định lí cần nhớ: Pí-ta-ngó và Khó-ta- liếc

Đề bài đều nằm gọn trong những phần…em chưa học!

Hạnh phúc là khi…thi xong. Cô giáo nói… đề sai rồi các đều được 10 điểm. Thi cử

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top