Đề bài đều nằm gọn trong những phần…em chưa học! Đọc xong đề thi, em mới biết khả năng của con người là có giới hạn.

Đề bài đều nằm gọn trong những phần…em chưa học!

Đọc xong đề thi, em mới biết khả năng của con người là có giới hạn.

Danh dự nhân phẩm sẽ hao mòn

Nếu ta không giữ tấm lòng son

Lật bùa, xem trộm, hỏi bài bạn

Lương tâm chai sạn chẳng còn nguyên!
Môn học duy nhất tôi được biết đề trước nhưng vẫn thi trượt… Đó là thể dục.

Danh dự nhân phẩm sẽ hao mòn

Nếu ta không giữ tấm lòng son

Lật bùa, xem trộm, hỏi bài bạn

Lương tâm chai sạn chẳng lành nguyên
Con người khi bị dồn ép vào đường cùng thì cái gì cũng có thể làm ra được. Ngoại trừ đề bài khó thì chịu.

Các em cố gắng lên nhé, câu nào dễ đừng làm sai, câu nào khó phải làm đúng thì 10đ trong tay ^^!

Đề thi năm nay rất dễ… đọc. Công nhận chất lượng máy in tốt

Tôi thấy đề năm nay cũng như năm ngoái. Cũng một tờ A4 mà thôi

Năm nay điểm 9 chắc trong tay em rồi. Còn 1 điểm nằm trên giấy.

Đề thi Toán sáng nay dễ quá. Em làm hết cả phần điền thông tin cá nhân, chừa mỗi phần câu hỏi.

Đề bài đều nằm gọn trong những phần…em chưa học!

Đọc xong đề thi, em mới biết khả năng của con người là có giới hạn. Thi cử

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top