Lấy chồng Công An

q

Tớ khuyên chân thành các bạn gái “lấy ai cũng được” nhưng nhớ đừng lấy “công an”…bởi yêu công an thôi cũng đã khổ trăm lần mà lấy về càng khổ gấp vạn lần. cácngày lễ tết bạn bè khác được có người yêu đưa đón đi chơi thì người yêu của bạn sẽ là […]