Dân chơi là có thật :v Rất thích xem người nước ngoài bắn thuốc lào, nó làm lòng tự tôn dân tộc tăng cao vl =))

Dân chơi là có thật :v

Rất thích xem người nước ngoài bắn thuốc lào, nó làm lòng tự tôn dân tộc tăng cao vl =))

– Em ghét hút thuốc lắm, quen em anh có bỏ được không?

– Có gì đâu em, bỏ thuốc dể ẹc, anh bỏ hoài.

Mua xe mà không độ… thà đi bộ còn hơn.

Lâu lâu làm điều thuốc lào

Yêu em không biết khi nào hết đây

Thuốc đắng giả tật, nhạc giật lên luôn

Anh đây không biết bốc đầu

Anh đây chỉ biết đâm đầu yêu em

Cờ bạc là bác thằng hèn

Áo quần bán hết, tòng teng đi… ăn mày

Anh sẽ vì em làm cha thằng bé, Anh sẽ ôm boom đánh sập lâu đài

Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.

Trước mắt em, anh là thằng hai lúa

Sau lưng em, anh là chúa giang hồ

Dân chơi là có thật :v

Rất thích xem người nước ngoài bắn thuốc lào, nó làm lòng tự tôn dân tộc tăng cao vl =)) Dân chơi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top