Dân chơi là có thật :v Giang hồ hiểm ác em không sợ Chỉ sợ đường về nắng cháy da

Dân chơi là có thật :v

Giang hồ hiểm ác em không sợ

Chỉ sợ đường về nắng cháy da

– Em ghét hút thuốc lắm, quen em anh có bỏ được không?

– Có gì đâu em, bỏ thuốc dể ẹc, anh bỏ hoài.

Mua xe mà không độ… thà đi bộ còn hơn.

Lâu lâu làm điều thuốc lào

Yêu em không biết khi nào hết đây

Thuốc đắng giả tật, nhạc giật lên luôn

Anh đây không biết bốc đầu

Anh đây chỉ biết đâm đầu yêu em

Rất thích xem người nước ngoài bắn thuốc lào, nó làm lòng tự tôn dân tộc tăng cao vl =))

Học thì ngu mà tha thu thì nhiều

Ta về ta tắm ao ta

Nhảy sông tự tử người nhà vớt lên.

Đi bar không phải là hư

Đi bar là để lắc lư đỡ buồn

Dân chơi là có thật :v

Giang hồ hiểm ác em không sợ
Chỉ sợ đường về nắng cháy da Dân chơi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top