Dân chơi là có thật :v Đường tao đi có quý nhân phù hộ Việc tao làm có quỷ dữ bảo kê

Dân chơi là có thật :v

Đường tao đi có quý nhân phù hộ

Việc tao làm có quỷ dữ bảo kê

– Em ghét hút thuốc lắm, quen em anh có bỏ được không?

– Có gì đâu em, bỏ thuốc dể ẹc, anh bỏ hoài.

Mua xe mà không độ… thà đi bộ còn hơn.

Lâu lâu làm điều thuốc lào

Yêu em không biết khi nào hết đây

Thuốc đắng giả tật, nhạc giật lên luôn

Anh đây không biết bốc đầu

Anh đây chỉ biết đâm đầu yêu em

– Này, chàng rể mới của bà thế nào?

– Tất cả đều được, chỉ phải tội không biết đánh bạc!

– Nhưng đó là ưu điểm của anh ta đấy chứ?

– Không, khuyết điểm lớn bà ạ. Thằng đó không biết đánh bạc nhưng cứ đâm đầu vào chơi.
Đếu ai thoát được số trời

Đếu ai thoát được cuộc đời đỏ đen

Rất thích xem người nước ngoài bắn thuốc lào, nó làm lòng tự tôn dân tộc tăng cao vl =))

Đi vào tù như công tử vào cung

Sáng thể dục như Quan Công múa võ

Chiều nhổ cỏ như công chúa hái hoa

Đêm đập muỗi như Hằng Nga bắt bướm.
Dân chơi là có thật :v

Đường tao đi có quý nhân phù hộ
Việc tao làm có quỷ dữ bảo kê Dân chơi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top