Dân chơi là có thật :v Đếu ai thoát được số trời Đếu ai thoát được cuộc đời đỏ đen

Dân chơi là có thật :v

Đếu ai thoát được số trời

Đếu ai thoát được cuộc đời đỏ đen

– Em ghét hút thuốc lắm, quen em anh có bỏ được không?

– Có gì đâu em, bỏ thuốc dể ẹc, anh bỏ hoài.

Mua xe mà không độ… thà đi bộ còn hơn.

Lâu lâu làm điều thuốc lào

Yêu em không biết khi nào hết đây

Thuốc đắng giả tật, nhạc giật lên luôn

Anh đây không biết bốc đầu

Anh đây chỉ biết đâm đầu yêu em

Rất thích xem người nước ngoài bắn thuốc lào, nó làm lòng tự tôn dân tộc tăng cao vl =))

Đi vào tù như công tử vào cung

Sáng thể dục như Quan Công múa võ

Chiều nhổ cỏ như công chúa hái hoa

Đêm đập muỗi như Hằng Nga bắt bướm.
Đường tình anh thua nhưng đường đua anh chấp hết.

Giả anh về với trung đoàn tổ lái, tình chúng mình chỉ úp vỉa và bo xe

Dân chơi là có thật :v

Đếu ai thoát được số trời
Đếu ai thoát được cuộc đời đỏ đen Dân chơi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top