Dân chơi là có thật :v Cứ chơi đi cho hết thời tuổi trẻ, rồi về già vui vẻ đạp xích lô.

Dân chơi là có thật :v

Cứ chơi đi cho hết thời tuổi trẻ, rồi về già vui vẻ đạp xích lô.

– Em ghét hút thuốc lắm, quen em anh có bỏ được không?

– Có gì đâu em, bỏ thuốc dể ẹc, anh bỏ hoài.

Mua xe mà không độ… thà đi bộ còn hơn.

Lâu lâu làm điều thuốc lào

Yêu em không biết khi nào hết đây

Thuốc đắng giả tật, nhạc giật lên luôn

Anh đây không biết bốc đầu

Anh đây chỉ biết đâm đầu yêu em

Mẹ cha cho bạc cho vàng

Không bằng thầy Huấn dạy ngàn điều hay.

Đẹp trai anh không dám đọ

Yêu em anh chấp cả họ nó luôn

Cờ bạc là bác thằng hèn

Áo quần bán hết, tòng teng đi… ăn mày

Anh sẽ vì em làm cha thằng bé, Anh sẽ ôm boom đánh sập lâu đài

Dân chơi là có thật :v

Cứ chơi đi cho hết thời tuổi trẻ, rồi về già vui vẻ đạp xích lô. Dân chơi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top