Dân chơi là có thật :v Cờ bạc là bác thằng hèn Áo quần bán hết, tòng teng đi… ăn mày

Dân chơi là có thật :v

Cờ bạc là bác thằng hèn

Áo quần bán hết, tòng teng đi… ăn mày

– Em ghét hút thuốc lắm, quen em anh có bỏ được không?

– Có gì đâu em, bỏ thuốc dể ẹc, anh bỏ hoài.

Mua xe mà không độ… thà đi bộ còn hơn.

Lâu lâu làm điều thuốc lào

Yêu em không biết khi nào hết đây

Thuốc đắng giả tật, nhạc giật lên luôn

Anh đây không biết bốc đầu

Anh đây chỉ biết đâm đầu yêu em

Mẹ cha cho bạc cho vàng

Không bằng thầy Huấn dạy ngàn điều hay.

Đẹp trai anh không dám đọ

Yêu em anh chấp cả họ nó luôn

Tháng Giêng là tháng ăn chơi

Tháng Hai cờ bạc, tháng Ba rượu chè

Tháng Tư là tháng lè phè

Tháng Năm, tháng Sáu hội hè vui chơi

Tháng Bảy là tháng nghỉ ngơi

Tháng Tám, tháng Chín xả hơi bạn bè

Tháng Mười, Mười Một xôi chè

Tháng Chạp cá chép cá mè vớt lên
Anh sẽ vì em làm cha thằng bé, Anh sẽ ôm boom đánh sập lâu đài

Dân chơi là có thật :v

Cờ bạc là bác thằng hèn
Áo quần bán hết, tòng teng đi… ăn mày Dân chơi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top