Dân chơi là có thật :v Bồ xấu thì sợ bạn chê Bồ đẹp thì sợ bạn mê bạn dành

Dân chơi là có thật :v

Bồ xấu thì sợ bạn chê

Bồ đẹp thì sợ bạn mê bạn dành

– Em ghét hút thuốc lắm, quen em anh có bỏ được không?

– Có gì đâu em, bỏ thuốc dể ẹc, anh bỏ hoài.

Mua xe mà không độ… thà đi bộ còn hơn.

Lâu lâu làm điều thuốc lào

Yêu em không biết khi nào hết đây

Thuốc đắng giả tật, nhạc giật lên luôn

Anh đây không biết bốc đầu

Anh đây chỉ biết đâm đầu yêu em

Rất thích xem người nước ngoài bắn thuốc lào, nó làm lòng tự tôn dân tộc tăng cao vl =))

Giang hồ hiểm ác em không sợ

Chỉ sợ đường về nắng cháy da

Học thì ngu mà tha thu thì nhiều

Ta về ta tắm ao ta

Nhảy sông tự tử người nhà vớt lên.

Dân chơi là có thật :v

Bồ xấu thì sợ bạn chê
Bồ đẹp thì sợ bạn mê bạn dành Dân chơi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top