Dân chơi là có thật :v Anh có thể bỏ rượu chè, thuốc lá, cờ bạc, thậm chí là game tất cả vì em… nhưng đừng bắt a bỏ chém gió.

Dân chơi là có thật :v

Anh có thể bỏ rượu chè, thuốc lá, cờ bạc, thậm chí là game tất cả vì em… nhưng đừng bắt a bỏ chém gió.

– Em ghét hút thuốc lắm, quen em anh có bỏ được không?

– Có gì đâu em, bỏ thuốc dể ẹc, anh bỏ hoài.

Mua xe mà không độ… thà đi bộ còn hơn.

Lâu lâu làm điều thuốc lào

Yêu em không biết khi nào hết đây

Thuốc đắng giả tật, nhạc giật lên luôn

Anh đây không biết bốc đầu

Anh đây chỉ biết đâm đầu yêu em

Rất thích xem người nước ngoài bắn thuốc lào, nó làm lòng tự tôn dân tộc tăng cao vl =))

Cờ bạc là bác thằng hèn

Áo quần bán hết, tòng teng đi… ăn mày

Anh sẽ vì em làm cha thằng bé, Anh sẽ ôm boom đánh sập lâu đài

Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.

Dân chơi là có thật :v

Anh có thể bỏ rượu chè, thuốc lá, cờ bạc, thậm chí là game tất cả vì em… nhưng đừng bắt a bỏ chém gió. Dân chơi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top