Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai. Đó là ngày mai Miệng là của họ, cuộc đời là của mình. Đừng vì một câu nói của họ mà làm mình mất vui.

Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai. Đó là ngày mai

Miệng là của họ, cuộc đời là của mình. Đừng vì một câu nói của họ mà làm mình mất vui.

Tôi học võ là để kẻ ngu bình tĩnh nói chuyện với tôi.

Tôi đọc sách là để tình tĩnh nói chuyện với những kẻ ngu.

Thông minh là thiên phú, còn lương thiện là một sự lựa chọn.

Picasso từng là một hoạ sĩ vô danh, nghèo túng. Đến lúc trong túi chỉ còn 15 đồng bạc, ông quyết định thuê sinh viên dạo quanh hàng tranh và hỏi: “Ở đây có bán tranh của Picasso không?”. Chưa đầy một tháng tên tuổi ông lan khắp Paris và ông trở nên nổi tiếng.

Chúng ta sinh ra là để sống, chứ không phải để chuẩn bị sống.

Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương rồi. Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện.

Đừng để nỗi buồn phải chứa cả nỗi cô đơn.

Mẹ nói, không cần phải mất ngủ vì một kẻ đang say giấc nồng.

Đã mang tiếng ở trong trời đất. Phải có danh gì với núi sông.

Đừng nói mà hãy làm

Đừng huyên thuyên mà hãy hành động

Đừng hứa mà hãy chứng minh


Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai. Đó là ngày mai

Miệng là của họ, cuộc đời là của mình. Đừng vì một câu nói của họ mà làm mình mất vui. Sống chất

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top