Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai. Đó là ngày mai Đừng tự tạo những giới hạn cho chính bản thân bạn

Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai. Đó là ngày mai

Đừng tự tạo những giới hạn cho chính bản thân bạn

Tôi học võ là để kẻ ngu bình tĩnh nói chuyện với tôi.

Tôi đọc sách là để tình tĩnh nói chuyện với những kẻ ngu.

Thông minh là thiên phú, còn lương thiện là một sự lựa chọn.

Picasso từng là một hoạ sĩ vô danh, nghèo túng. Đến lúc trong túi chỉ còn 15 đồng bạc, ông quyết định thuê sinh viên dạo quanh hàng tranh và hỏi: “Ở đây có bán tranh của Picasso không?”. Chưa đầy một tháng tên tuổi ông lan khắp Paris và ông trở nên nổi tiếng.

Chúng ta sinh ra là để sống, chứ không phải để chuẩn bị sống.

Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương rồi. Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện.

Bạn không cần giàu ở điểm xuất phát nhưng phải có tầm nhìn

Thứ đắt giá nhất trên thế gian này là lòng tin. Nó có thể mất hằng năm để có được, nhưng nó cũng sẽ bị đánh mất chỉ trong vài giây.

Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất

Cái gì làm bạn không vui, hãy tránh xa nó

Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai. Đó là ngày mai

Đừng tự tạo những giới hạn cho chính bản thân bạn Sống chất

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top