Có thể bạn thừa biết Một lợi ích khi nói chuyện một mình là ít nhất bạn đã biết lắng nghe 1 ai đó =))

Có thể bạn thừa biết

Một lợi ích khi nói chuyện một mình là ít nhất bạn đã biết lắng nghe 1 ai đó =))

Nếu bạn đi cướp ngân hàng, bất luận là thành công hay thất bại, thì trong 10 năm tới bạn cũng không phải đi làm.

Một hôm nắng gió trở trời,

Hai người xa lạ bỗng rời xa nhau…

Đồng hồ là đồ vật treo trong lớp và được học sinh nhìn nhiều hơn cả bảng.

Bạn sẽ cảm thấy khó thở mỗi khi bạn nín thở.

Bạn không thể buồn khi bạn ngủ.

Bạn không thể ngủ khi bạn buồn.

Sự thật là…một vòng tròn không thể nào 361°

Cách tôt nhất để giữ 1 hàm răng đẹp là đánh răng 1 ngày 2 lần, kiểm tra định kỳ 3 tháng 1 lần và nhất là…đừng chọc giận người khác

Vào ngày 31/12/1999 toàn thế giới… chuẩn bị bước sang năm 2000

Cờ hó đã trở thành chuẩn mực của xã hội.

Ngu như cờ hó, xấu như cờ hó, lùn như cờ hó,…

Có thể bạn thừa biết

Một lợi ích khi nói chuyện một mình là ít nhất bạn đã biết lắng nghe 1 ai đó =)) Bạn thừa biết

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top