Có thể bạn thừa biết Không ai biết tại sao thứ 6 lại quá gần thứ 2, còn thứ 2 lại quá xa thứ 6

Có thể bạn thừa biết

Không ai biết tại sao thứ 6 lại quá gần thứ 2, còn thứ 2 lại quá xa thứ 6

Nếu bạn đi cướp ngân hàng, bất luận là thành công hay thất bại, thì trong 10 năm tới bạn cũng không phải đi làm.

Một hôm nắng gió trở trời,

Hai người xa lạ bỗng rời xa nhau…

Đồng hồ là đồ vật treo trong lớp và được học sinh nhìn nhiều hơn cả bảng.

Bạn sẽ cảm thấy khó thở mỗi khi bạn nín thở.

Bạn không thể buồn khi bạn ngủ.

Bạn không thể ngủ khi bạn buồn.

Sự thật là…một vòng tròn không thể nào 361°

Lòng người rất khó đoán, không ai biết lúc nào nó lên cơn đòi đi thăm nhà vệ sinh

Trên đời không tồn tại tình yêu sét đánh, chả có thằng ngu nào muốn bị cháy thành than cả

Những người không chết vì hút thuốc lá đều chết sau khi uống thuốc chuột

Có thể bạn thừa biết

Không ai biết tại sao thứ 6 lại quá gần thứ 2, còn thứ 2 lại quá xa thứ 6 Bạn thừa biết

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top